Tennisschool Sport en Spel

Vanaf 5 jaar (vanaf geboortejaar 2019) tot en met 16 jaar.
Stages zijn fiscaal aftrekbaar tot een bedrag van 82 EUR per stage (16,40 EUR per betaalde stagedag) voor kinderen jonger dan 14 jaar.

<font color=grey><i>Fotolia © Cohelia</i></font>

Fotolia © Cohelia

<font color=grey><i>Fotolia © Stratos Giannikos</i></font>

Fotolia © Stratos Giannikos

Algemene info

Onze stages worden gegeven door ervaren gediplomeerde lesgevers en lopen van maandag tot vrijdag (tenzij anders bepaald hieronder) van 9 tot 16u. Er is opvang voorzien van 8u tot en met 17u. De stages bestaan voor 50% uit tennis en voor 50% uit «multisport».

Tennis wordt gespeeld op de buitenterreinen in gemalen baksteen van Tennisclub Alliance; multisport vindt plaats in Sporthal Toverfluit. Een duidelijk liggingsplan van de Sporthal Toverfluit kan u hier vinden. In alle gevallen beginnen en eindigen de stages in Sporthal Toverfluit, gelegen Toverfluitstraat 19 te 1080 Molenbeek.

Vrijdag wordt er een tornooitje gespeeld. Iedere deelnemer ontvangt een «prijs».
Lunchpakket en drank dienen elke dag meegenomen te worden.
Woensdag worden er chocoladekoeken voorzien.

Prijzen

De prijs per deelnemer en de details van elke zomerstage worden hieronder weergegeven:


Richtlijnen bij de zomerstages
Er is korting vanaf het tweede deelnemende lid van het gezin.
Lidgeld wordt niet gevraagd.
Rackets kunnen bij de eerste les voordelig worden gehuurd.
Indien u minder dan 2 maanden voor de aanvang van de stage inschrijft, dient bij inschrijving het volledige bedrag gestort te worden op rekening BE67 3101 1123 0087 (IBAN) met vermelding van de naam van de stagevolger en de datum van de stageweek.
Indien u meer dan 2 maanden voor de aanvang van een stage inschrijft, dient bij inschrijving minstens (u mag uiteraard ook reeds meteen het volledige bedrag storten, dat is eenvoudiger) een voorschot van 50 EUR per te volgen stage x het aantal deelnemers gestort te worden op rekening BE67 3101 1123 0087 (IBAN) met vermelding van de naam van de stagevolger(s) en de datum van de stagewe(e)k(en). Het saldo dient op hetzelfde rekeningnummer betaald te worden, uiterlijk 2 maand voor de aanvang van de stage, eveneens met vermelding van de naam van de stagevolger(s) en de datum van de stagewe(e)k(en).
Een fiscaal attest voor stagevolgers minder dan 14 jaar wordt sowieso via mail verzonden in het 1ste trimester van het jaar volgend op de stage.
Om aan onze stages deel te nemen, is het verplicht om aangesloten te zijn bij Tennis Vlaanderen. Dit houdt in dat het aangesloten kind over een tennisongevallenverzekering beschikt en tevens, indien gewenst, kan deelnemen aan officiële tornooien. De aansluitingskost van 13 EUR wordt 1 keer per jaar aangerekend bij de eerste stagedeelname van het jaar en de aansluiting en dekking van de tennisongevallenverzekering geldt tot en met 31 maart 2025.

Inschrijven

Met onderstaand formulier kan u zich online inschrijven op de zomerstages.

Ik schrijf mij in voor de zomerstages
1. Persoonlijke gegevens
Voornaam:
Familienaam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Emailadres:
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):
Geslacht: 
School:
Eigen MIVB-abonnement ?

2. Tennisgegevens
Tennisniveau:
Klassement:
Eigen raket ?
Aansluiting verplichte verzekering Tennis Vlaanderen (info):

3. Stagegegevens
Ik schrijf mij in voor de volgende stageperiode(s):

4. Gegevens van de persoon die bereikbaar is overdag:
Naam:
Telefoon:
Opmerkingen:

Denk eraan: GEEN BETALING = GEEN GELDIGE INSCHRIJVING !
Bijkomende inlichtingen: Ada, ada@vzwsportenspel.be, 0472/42.02.59