Tennisschool Sport en Spel

Er wordt korting gegeven aan gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en aan dezelfde stage of lessenreeks deelnemen.

In onze vakantiestages bedraagt de korting voor het tweede kind 10 EUR, voor het derde kind 20 EUR en voor het vierde en volgende 30 EUR op de standaardprijs.

Deze kortingen zijn gebaseerd op stages gedurende 5-dagenweken. Bij stages tijdens 4-dagenweken is de korting evenredig, dus 8 EUR voor het tweede kind, 16 EUR voor het derde kind en 24 EUR voor het vierde en volgende. Voor stages die slechts 3 dagen duren, bedraagt de korting 6 EUR voor het tweede kind, 12 EUR voor het derde kind en 18 EUR voor het vierde en volgende.