Tennisschool Sport en Spel

Als lid van onze tennisclub ben je dankzij Tennis Vlaanderen verzekerd bij onze partner en sponsor Ethias. Deze unieke verzekeringspolis is uiteraard helemaal afgestemd op de specifieke noden van tennisspelers. En sinds 1 januari 2017 versterkten wij die sportverzekering nog. Verschillende waarborgen zijn opgetrokken tot het hoogste niveau in Vlaanderen en we voegden enkele interessante nieuwe dekkingen toe. Het resultaat van een mooi dubbelspel van Tennis Vlaanderen en Ethias.

Wat houdt de verplichte verzekering van Tennis Vlaanderen in ?

  • Een echte primeur binnen de sportverzekeringswereld: terugbetaling van een gedeelte van het lidgeld (€ 70) bij langdurige gedwongen tennisongeschiktheid. (Voorwaarden: ongeval voor 1 juli en minimum 3 maanden ongeschiktheid.)
  • Wie naast het tennisveld aan de conditie werkt en gaat joggen, wandelen, zwemmen of fitnessen buiten clubverband, is met de polis van Tennis Vlaanderen nu ook tijdens die activiteiten gedekt voor lichamelijke ongevallen.
  • Ook nieuw is de dekking voor brilschade tot € 500 (mits deze schade gepaard gaat met een lichamelijk letsel).
  • De kosten voor kiné met ziekenhuisopname zijn vanaf nu gedekt tot 100% van het RIZIV-tarief. Bij kinesitherapie zonder ziekenhuisopname betaalt de verzekering tot € 250 terug.
  • De terugbetaling van niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen medische kosten bij lichamelijke ongevallen werd opgetrokken tot € 875 en uitgebreid naar alle kosten (in plaats van enkel gips- en apotheekkosten).
  • Voor tandprotheses krijg je dankzij de nieuwe polis van Tennis Vlaanderen nu tot € 2000 per ongeval of € 500 per tand terug.

Deze verstrekte verzekering geldt voor alle leden van Tennis Vlaanderen sinds 1 januari 2017. De eerdere waarborgen uit de polis blijven uiteraard van kracht.

De polisvoorwaarden kunnen hier in detail bekeken worden.