Tennisschool Sport en Spel

Ook in het jaar 2025 (voor de inkomsten en uitgaven in 2024) kunnen de kosten voor de deelname van uw kinderen beneden de 14 jaar (of 21 jaar voor kinderen met een zware functiebeperking) aan een jeugdwerkinitiatief worden ingebracht als vermindering van uw belastbaar inkomen.

Wat ?

U kunt als ouder de kosten van bepaalde vrijetijdsactiviteiten van elk kind beneden de 14 jaar inbrengen als belastingaftrek. U kunt de uitgaven (die u deed in 2024) aftrekken van uw belastbaar inkomen. Die aangifte doet u in 2025. Onrechtstreeks krijgt u dus een soort "korting" op de deelnamekosten.

Welke jeugdwerkactiviteiten ?

Jeugdwerkactiviteiten in de vrije tijd van kinderen waarvoor apart betaald wordt (lidgelden komen niet in aanmerking). Dat kan een kamp zijn tijdens alle vakanties (herfst-, kerst-, krokus-, paas-, en zomervakantie).

Voor wie ?

Elk kind tot 14 jaar dat deelneemt aan een vakantie-initiatief en vrijetijdsinitiatief. De jeugdkampen van de jeugdbeweging vallen hier bijvoorbeeld dus onder. Kinderen die aan verschillende initiatieven deelnemen, kunnen verschillende attesten krijgen.
Als uw kind 14 jaar wordt in de loop van de vakantie wordt er een attest opgemaakt tot aan zijn/haar 14de verjaardag.

Elk kind met een zware functiebeperking tot 21 jaar dat deelneemt aan een vakantie-initiatief en vrijetijdsinitiatief. De jeugdkampen van de jeugdbeweging vallen hier bijvoorbeeld dus onder. Kinderen die aan verschillende initiatieven deelnemen, kunnen verschillende attesten krijgen. Als uw kind 21 jaar wordt in de loop van de vakantie wordt er een attest opgemaakt tot aan zijn/haar 21ste verjaardag.

De organisatie die activiteiten inricht voor kinderen moet officieel erkend worden door een lokale overheid. Dit is een voorwaarde om als ouder een attest te krijgen.

De jeugdorganisatie zorgt ervoor dat u voor elk deelnemend kind een attest krijgt. Dit attest voegt u bij uw belastingsaangifte 2025 (over de inkomsten en uitgaven van 2024). U vult het aftrekbare bedrag in bij code 1384 van uw aanslagbiljet.

Hoeveel ?

100% van de kosten voor deelname van een bepaald vrijetijdsinitiatief met een maximum van 16,40 EUR per dag en per kind (inkomstenjaar 2024). Het bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang. Het maximumbedrag zal elk jaar geïndexeerd worden.

Correcte informatie ?

Het is zeer belangrijk dat de jeugdorganisaties over correcte informatie beschikken van uw kind. Zij hebben volgende gegevens nodig:

  • naam en voornaam van het kind
  • geboortedatum van het kind
  • rijksregisternummer van het kind
  • naam, voornaam en correct adres van de ouder van wie het kind ten laste is
  • rijksregisternummer van het de ouder van wie het kind ten laste is
Als ze niet over de correcte gegevens beschikken, kunnen ze nadien ook geen attest bezorgen aan de fiscus!