Tennisschool Sport en Spel

Voor jeugd en volwassenen van 5 tot 77 jaar.

Algemene info

Onze herfst- en winterlessen worden in een moderne tennishal gegeven door gediplomeerde tennisleraars, bestaan uit 20 lesuren en zullen doorgaan van dinsdag 1 oktober 2024 tot en met zondag 16 maart 2025, behalve tijdens de schoolverlofperiodes.

Speciale aandacht gaat uit naar kidstennis voor beginnende kinderen van 5 tot 10 jaar. Zij zullen ingedeeld worden in groepjes van ongeveer 6 lesvolgers.

Wat betreft initiatie, vervolmaking en competitie, wordt ernaar gestreefd groepen van 4 lesvolgers samen te stellen.

Prijzen & locatie

Voor kidstennis zal de prijs per lesvolger 200 EUR bedragen.
Voor initiatie, vervolmaking en competitie bedraagt de prijs per lesvolger 300 EUR tot en met 30 jaar en 320 EUR boven 30 jaar.

De lessen gaan door in TC Le Chalet. Een duidelijk liggingsplan kan u hier vinden.

Vanaf dinsdag 17 september vanaf 16u30 kan U contact opnemen met de organisatie (0473/95.40.11) omtrent het exacte tijdstip van de lessen.

Schoolvakanties

Er worden geen herfst- en winterlessen gegeven tijdens de schoolverlofperiodes, m.a.w. er zal geen les gegeven worden tijdens volgende periodes* :

* tenzij anders afgesproken met uw trainer

Richtlijnen bij de herfst- en winterlessen
Er is korting vanaf het tweede deelnemende lid van het gezin.
Lidgeld wordt niet gevraagd.
Rackets kunnen bij de eerste les voordelig worden gehuurd.
Een voorschot van 100 EUR dient bij inschrijving gestort te worden op rekening BE67 3101 1123 0087 (IBAN) met vermelding van de naam van de lesvolger. Het saldo dient op hetzelfde rekeningnummer betaald te worden, uiterlijk tegen 15 augustus, eveneens met vermelding van de naam van de lesvolger.

Inschrijven

Met onderstaand formulier kan u zich online inschrijven op de herfst- en winterlessen.

Ik schrijf mij in voor de herfst- en winterlessen
1. Persoonlijke gegevens
Voornaam:
Familienaam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Emailadres:
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):
Geslacht: 
School:

2. Tennisgegevens
Tennisniveau:
Klassement:
Eigen raket ?

3. Lesgegevens
Gelieve hieronder minstens vijf lesuren aan te duiden waarop u beschikbaar bent:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Opmerkingen: