Tennisschool Sport en Spel
VZW Tennisschool Sport en Spel
Voor jeugd en volwassenen van 5 tot 77 jaar.

Onze lentelessen worden gegeven door gediplomeerde tennisleraars, bestaan uit 10 lesuren en gaan door in TC Le Chalet van dinsdag 23 april tot en met zondag 30 juni 2019. Een duidelijk liggingsplan is online beschikbaar.

Speciale aandacht gaat uit naar kidstennis voor kinderen van 5 tot 10 jaar. Zij zullen ingedeeld worden in groepjes van ongeveer 6 lesvolgers en de prijs zal 80 EUR per lesvolger bedragen.

Wat betreft initiatie, vervolmaking en competitie, wordt er naar gestreefd groepen van 4 lesvolgers samen te stellen. De prijs zal 120 EUR per lesvolger bedragen.

Vanaf maandagavond 15 april kan U contact opnemen met de organisatie (0473/95.40.11) omtrent het exacte tijdstip van de lessen.

Richtlijnen bij de lentelessen

Er is korting vanaf het tweede deelnemende lid van het gezin.
Lidgeld wordt niet gevraagd.
Rackets kunnen bij de eerste les voordelig worden gehuurd.
Een voorschot van 30 EUR dient bij inschrijving gestort te worden op rekening BE67 3101 1123 0087 (IBAN) met vermelding van de naam van de lesvolger. Het saldo dient op hetzelfde rekeningnummer betaald te worden, uiterlijk 1 week voor de aanvang van de lessen, eveneens met vermelding van de naam van de lesvolger.

Inschrijven

Met onderstaand formulier kan u online inschrijven op de lentelessen.

Ik schrijf mij in voor de lentelessen
Persoonlijke gegevens
Voornaam:
Familienaam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Emailadres:
Geboortedatum:
Geslacht:
School:

Tennisgegevens
Niveau:
Klassement:
Eigen raket ?

Lesgegevens
Gelieve hieronder minstens vijf lesuren aan te duiden waarop u beschikbaar bent:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Opmerkingen: