Tennisschool Sport en Spel
Voor jeugd en volwassenen van 5 tot 77 jaar.

Onze winterlessen worden in een moderne tennishal gegeven door gediplomeerde tennisleraars, bestaan uit 20 lesuren en zullen doorgaan van zondag 1 oktober 2017 tot en met zondag 18 maart 2018, behalve tijdens de schoolverlofperiodes.

Speciale aandacht gaat uit naar minitennis voor beginnende kinderen van 5 tot 8 jaar. Zij zullen ingedeeld worden in groepjes van ongeveer 6 lesvolgers en de prijs zal 175 EUR per lesvolger bedragen.

Wat betreft initiatie, vervolmaking en competitie, wordt ernaar gestreefd groepen van 4 lesvolgers samen te stellen. De prijs zal 260 EUR per lesvolger bedragen.

De lessen gaan door in TC Le Chalet. Een duidelijk liggingsplan is online beschikbaar.

Vanaf woensdag 20 september vanaf 19u kan U contact opnemen met de organisatie (0473/95.40.11) omtrent het exacte tijdstip van de lessen.

Nota! Er worden geen herfst- en winterlessen gegeven tijdens de schoolverlofperiodes, m.a.w. er zal geen les gegeven worden tijdens volgende periodes* :

*: tenzij anders afgesproken met uw trainer

Richtlijnen bij de herfst- en winterlessen

Er is korting vanaf het tweede deelnemende lid van het gezin.
Lidgeld wordt niet gevraagd.
Rackets kunnen bij de eerste les voordelig worden gehuurd.
Een voorschot van 60 EUR dient bij inschrijving gestort te worden op rekening BE67 3101 1123 0087 (IBAN) met vermelding van de naam van de lesvolger. Het saldo dient op hetzelfde rekeningnummer betaald te worden, uiterlijk 1 week voor de aanvang van de lessen, eveneens met vermelding van de naam van de lesvolger..

Inschrijven

Met onderstaand formulier kan u online inschrijven op de herfst- en winterlessen.

Ik schrijf mij in voor de herfst- en winterlessen
Voornaam
Familienaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Gemeente
Telefoon
Emailadres
Geboortedatum
Geslacht
School
Niveau
Klassement
Eigen raket ?
Ik ben vrij op:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Opmerkingen