Tennisschool Sport en Spel

De tennisschool Sport en Spel is een v.z.w. (vereniging zonder winstoogmerk).
De bestuursleden van deze v.z.w. zijn:

Eddy Verschueren, voorzitter.

Eddy Verschueren, voorzitter.

Rik Geeraerts, secretaris.

Rik Geeraerts, secretaris.

Bernard De Vos, penningmeester.

Bernard De Vos, penningmeester.

Statuten